SISSENER SIRIUS ASA

Sissener Sirius ASA under avvikling er et investeringsselskap initiert av Sissener AS. Sissener AS har eksklusiv rett til å utøve aktiv forvaltning av selskapets portefølje, herunder å foreta kjøp, tegning, salg og utstedelse av finansielle instrumenter.

Sissener Sirius startet sine investeringer 11. juni 2009 med et tre års forvaltingsmandat med mulighet til fornyelse etter tre år. Sissener Sirius forvaltes av Jan Petter Sissener.
Les mer om Sissener AS her \\\

Etter en vellykket treårig forvaltningsperiode vedtok aksjonærene i Sissener Sirius ASA under avvikling på generalforsamlingen 22. mars 2012 å inngå et nytt forvaltningsmandat med Sissener AS for nye tre år. Bestillingsperioden ble avsluttet 30. mai 2012.


Langsiktig investering

Sissener Sirius ASA under avvikling investerer i verdipapirer. Selskapets portefølje består av aksjer, obligasjoner eller andre finansielle instrumenter utstedt av veletablerte selskaper, hovedsakelig notert på børs eller annet notert marked i OECD-land. Selskapets levetid blir utvidet med tre nye år til 1. juli 2015, og investorer bør ha tilsvarende perspektiv på sin investering.Risiko

Enhver investering i aksjer er forbundet med risiko. Sissener Sirius ASA under avvikling har en moderat til høy risikoprofil, og skal søke å foreta investeringer i solide selskaper med god kontantstrøm. Risikokontroll vil foretas på daglig basis for til enhver tid å påse at investeringsporteføljen er i tråd med mandatet. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning, og avkastning kan bli negativ som følge av kurstap.

 

Skriv ut \\\

Styret

Sissener Sirius ASA under avvikling har et styre bestående av følgende personer

Kristine Madsen
Styreleder
Partner i Bull & Co Advokatfirma AS. Kristine Madsen er forretningsadvokat fra UiO 1988 med særlig kompetanse innenfor strategisk rådgivning og beskyttelse av immaterielle verdier og IKT. Madsen har bakgrunn fra advokatfirmaene Wiersholm og Grette, samt IT-industrien


Torgeir Mjør Grimsrud
Styremedlem
Utdannet Bedriftsøkonom og var gjennom 34 år Administrerende Direktør, Konsernsjef og arbeidende styreleder i Håg ASA som ble solgt i 2007. Torgeir Mjør Grimsrud var styreleder i Norsk Designråd fra 1987 til 1999, og har blant annet vært styremedlem i Norsk Tipping AS, Stemoco Shipping AS og Dagbladet AS. Siden 2007 har han konsentrert seg om egne investeringer gjennom familiselskapene Niki AS, Leopold Invest AS og Rondane Holding AS.


Tom Lysaker
Styremedlem
Utdannet statsautorisert revisor fra NHH i Bergen. Han har lang erfaring fra norsk og internasjonalt næringsliv etter 20 år som partner hvorav 15 år som medlem av ledergruppen og/eller styret, og 5 år som administrerende partner i Ernst & Young, Oslo. Lysaker ledet også Ernst & Youngs forretningsområde for finansiell og transaksjonsrelatert rådgivning i Norge og Norden i hhv. 5 og 3 år frem til og med 2003. Han har siden 2004 drevet egen virksomhet innen strategisk og transaksjonsrelatert rådgivning, og arbeidet som profesjonelt styremedlem.

Skriv ut \\\

Verdiutvikling Sissener Sirius ASA under avvikling


Les mer om utviklingen her \\\

Utvikling for 3-årsperioden fom 01.06.2012

Les mer om utviklingen her \\\

SISSENER SIRIUS ASA under avvikling

Risiko: Moderat til høy
Levetid: 6 år
Oppstart: 11. juni 2009

INNKALLING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Mandag den 1. juni 2015 kl. 11:00 kalles det inn til ekstraordinær generalforsamling i Sissener Sirius ASA under avvikling. 

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Forslag til nye vedtekter

Påmelding og fullmakt

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Fredag den 6. februar 2015 kl. 10:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Sissener Sirius ASA under avvikling. 

Protokoll for ordinær geenralforsamling \\\

Årsrapport \\\

Kontakt forvalter i Sissener AS

For mer informasjon kontakt en av våre forvaltere:

 

Jan Petter Courvoisier Sissener

E-post:   

Telefon:   +47 23 11 52 61

Kjell-Magne Rystad

E-post:   

Telefon:   +47 23 11 52 63